21 september, 2015

Busk- och trädklippning

Ett av våra specialområden är busk- och trädklippning. Vi kan utföra klippning i trånga och känsliga miljöer där det inte får bli markskador. För att få en så miljövänlig avverkning som möjligt kan vi i vårt arbete tillhandahålla utskotning samt flisning av massan, som sedan kan användas i våra fjärrvärmeverk.

Då du behöver hjälp med röjning av buskar och träd utrustar vi vår 5 tons Hitachi på larvband med en Björnklipp 190. Björnklippen tar trädstammar upp till 20 centimeter i diameter.